Aktualności

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 5

Zarz?d ECMA POLSKA pisze do Prezesa Rady Ministr??w

 Dnia 11.03.2020 r. Zarz?d ECMA POLSKA wystosowa?? pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie rozwi?za?? dora??nych w przypadku zawieszenia produkcji, przerwania ??a??cucha dostaw oraz spadku popytu zwi?zanych z rozprzestrzenianiem si? epidemii koronawirusa COVID-19.

Ca??o??? pisma mog? przeczyta? Pa??stwo na stronie ??wiata Druku :

http://www.swiatdruku.eu/Czytelnia/Z-ostatniej-chwili/Mix-News/ECMA-Polska-pisze-do-premiera-ws.-sytuacji-zwiazanej-z-pandemia

Dodano: 25 Marzec 2020
Warsztaty Kartonove 12-13 wrze??nia 2019 r. Wieliczka

Dodano: 26 Sierpień 2019
Dni Ochrony ??rodowiska w ?azienkach Kr??lewskich - kampania Kartonove

 

Ju?? w najbli??sz? niedziel? 23.06.2019 r. w ?azienkach Królewskich w Warszawie odb?d? si? Dni Ochrony ??rodowiska. W ramach wydarzenia w godzinach 10.00-18.00 serdecznie zapraszamy na stoisko KartoNOVE.

Dodano: 18 Czerwiec 2019
Walne Zgromadzenie ECMA POLSKA

 Dnia 14.06.2019 r. w ?odzi o godz. 11.00 odb?dzie si? Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECMA POLSKA.

Dodano: 30 Maj 2019
ECMA POLSKA nawi?za??a wsp????prac? z Lasami Pa??stwowymi

 Mi??o nam poinformowa?, i?? ECMA POLSKA nawi?za??a wspó??prac? z Lasami Pa??stwowymi w ramach kampanii KARTONOVE.

Dodano: 13 Maj 2019
ECMA POLSKA - KARTONOVE na dniach Otwartych Funduszy Europejskich

Dnia 10.05.2019 r. w Warszawie przy Ministerstwie Rozwoju i Inwestycji odby??y si? Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Na stoisku polskiej poligrafii ECMA POLSKA dystrybuowa??a materia??y zwi?zane z kampani? Kartonove.

Dodano: 13 Maj 2019
Spotkanie Zarz?du ECMA POLSKA

Dnia 19.02.2019 r. w Wyszkowie odb?dzie si? pierwsze w tym roku spotkanie Zarz?du ECMA Polska. Tematem spotkania b?dzie m.in. omówienie dzia??alno??ci Zwi?zku w 2019 r.

Dodano: 01 Luty 2019
Spotkanie Zarz?du ECMA POLSKA

 Dnia 11.12.2018 r. w ?odzi odb?dzie si? spotkanie Zarz?du ECMA POLSKA .

 

Dodano: 01 Grudzień 2018
ECMA Association Development Committee meeting

 4 pa??dziernika 2018 r. w Hotelu Sheraton w Amsterdamie odb?dzie si? ECMA Association Development Committee meeting . Reprezentant ECMA POLSKA b?dzie bra?? udzia?? w spotkaniu. O przebiegu poinformujemy wkrótce.

Dodano: 28 Wrzesień 2018
International Packaging Conference - 10-14 pa??dziernik 2018 - Lw??w

ECMA POLSKA - Zwi?zek Pracodawców Przetwórców Kartonu i ich Dostawców jako jeden ze wspó??organizatorów mi?dzynarodowej konferencji po??wi?conej produkcji opakowa??, zaprasza do udzia??u w International Packaging Conference, która odb?dzie si? w dniach 10-14 pa??dziernika 2018 roku we Lwowie.

Szczegó??owe informacje zawiera - Oferta uczestnictwa Packaging Conference 2018 

Dodano: 25 Wrzesień 2018

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 5

Ecma Polska
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
NIP: 524-278-31-78
KRS: 0000513298

Odwiedzin: 132891
+48 723 126 123
Jesteśmy członkiem
THE EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION