Aktualności

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 5

Pierwsze spotkanie Zarz?du ECMA POLSKA w 2017 roku
Dn. 05.01.2017 r. odby??o si? w ?odzi spotkanie Zarz?du ECMA Polska.
Oprócz podsumowania dotychczasowych dzia??a??, na spotkaniu ustalone zosta??y najwa??niejsze cele na nabli??szy rok. Wi?cej szczegó??ów:
Dodano: 09 Luty 2017
??yczenia ??wi?teczne

 

Dodano: 22 Grudzień 2016
Spotkanie Zarz?du ECMA POLSKA

Dn. 05.01.2017 r. w ?odzi odb?dzie si? spotkanie Zarz?du ECMA.

 

Dodano: 22 Grudzień 2016
Reklama ECMA POLSKA w Gazecie Wyborczej

 W dniach 24.10-25.10.2016 r. w Gazecie Wyborczej zosta??a umieszczona reklama ECMA POLSKA . Szczegó??y projektu  s? dost?pne w zak??adce PUBLIKACJE na naszej stronie internetowej.

 

Dodano: 07 Listopada 2016
ECMA Annual Congress 2016

 W dniach 14.09-17.09.2016 r. w Antibes/ Juan-les-Pins w po??udniowej Francji odb?dzie si? Annual Congress.

Dodano: 13 Lipiec 2016
Nowi Cz??onkowie Zarz?du ECMA POLSKA

W dn. 21.06.2016 r. w Poznaniu odby??o si? Walne Zgromadzenie ECMA POLSKA - Zwi?zku Pracodawców, Przetwórców Kartonu i ich Dostawców. Na WZ zosta??o powo??anych dwóch nowych Cz??onków Zarz?du :
Pani Ilona Wgarda - reprezentuj?ca firm? August Faller Sp. z o.o. oraz Pan Filip Krajewski - MMP Neupack Polska Sp. z o.o.

Dodano: 23 Czerwiec 2016
Walne Zgromadzenie ECMA Polska

 Dnia 21.06.2016 r. o godz. 12.00 w HOTELU SAFIR w Poznaniu odb?dzie si? Walne Zgromadzenie wszystkich cz??onków ECMA POLSKA. 

Dodano: 31 Maj 2016
Rezygnacja Pana Marka Stepowicza

 Z dniem 18.05.2016r. Pan Marek Stepowicz z??o??y?? rezygnacj? z funkcji Cz??onka Zarz?du ECMA POLSKA. Decyzja ta jest spowodowana odej??ciem Pana Stepowicza z pracy w ASG Poland, któr? to firm? reprezentowa?? w ECMA Polska. 

Dodano: 31 Maj 2016
Spotkanie Zarz?du ECMA POLSKA

 Dnia 11.05.2016 r. w Poznaniu odb?dzie si? zebranie Zarz?du ECMA POLSKA.

Dodano: 28 Kwiecień 2016
Projekt " Czas dla Polski"

Projekt "Czas dla Polski" to projekt wspólnie organizowany przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, ECMA Polska i Instytut Gutenberga, maj?cy na celu promocj? polskiej poligrafii...

Dodano: 08 Kwiecień 2016

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 5

Ecma Polska
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
NIP: 524-278-31-78
KRS: 0000513298

Odwiedzin: 132893
+48 723 126 123
Jesteśmy członkiem
THE EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION