Aktualności

<<< [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 5

ECMA Annual General Meeting

 W dn. 06.04.2016 r. odby??o si? Walne Zgromadzenie ECMA EUROPE. Reprezentacja Zarz?du ECMA PL wzi???a udzia?? w tym spotkaniu. O szczegó??ach b?dziemy informowa?.

Dodano: 08 Kwiecień 2016
Nowy Cz??onek ECMA Polska

 Od stycznia 2016 r, do grona Cz??onków ECMA Polska zosta??a przyj?ta firma European Packaging Solutions Poland Sp. z o.o.

Dodano: 28 Styczeń 2016
Nowy Cz??onek ECMA Polska

 Od stycznia 2016 r. do grona Cz??onków ECMA Polska do???czy??a firma August Faller Sp. z o.o.

Dodano: 26 Styczeń 2016
Rezygnacja Pana Olafa Kacperskiego

Z dniem 6 stycznia 2016 Pan Olaf Kacperski z??o??y?? rezygnacj? z funkcji Cz??onka Zarz?du ECMA Polska.
Decyzja ta jest konsekwencj? rezygnacji przez Pana Kacperskiego z pracy w MMP Neupack Polska, któr? ro firm? reprezentowa?? w ECMA Polska.

Dodano: 08 Styczeń 2016
Spotkanie Zarz?du ECMA POLSKA

Pierwsze zebranie Zarz?du ECMA PL w 2016 r. odb?dzie si? 2 lutego w Bydgoszczy.

Dodano: 16 Grudzień 2015
Walne Zgromadzenie ECMA EUROPE

W zwi?zku z wysokim zagro??eniem atakami terrorystycznymi w Brukseli,  Walne Zgromadzenie ECMA EUROPE, które mia??o si? odby? pod koniec listopada tego roku zosta??o odwo??ane. Kolejny termin planowany jest na stycze?? 2016. Reprezentacja Zarz?du ECMY PL zamierza wzi?? udzia?? w tym spotkaniu. O szczegó??ach b?dziemy informowa? .

Dodano: 08 Grudzień 2015
Spotkanie Zarz?du ECMA POLSKA

Najbli??sze spotkanie Zarz?du ECMA PL odb?dzie si? 07.12.2015 r. w Pruszkowie.

Dodano: 04 Grudzień 2015
Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki i Konfederacji LEWIATAN

Dn. 19.11.2015 r. reprezentacja Zarz?du ECMA PL udaje si? do Ministerstwa Gospodarki w sprawie nowej Dyrektywy Tytoniowej a nast?pnie do Konfederacji LEWIATAN w kwestii cz??onkostwa.
O efektach rozmów poinformujemy Pa??stwa w najbli??szym czasie.

Dodano: 18 Listopada 2015
Spotkanie Zarz?du ECMA POLSKA

Najbli??sze spotkanie Zarz?du ECMA POLSKA odb?dzie si? dn. 26.10.2015 r. w ?odzi.

 

Dodano: 23 Październik 2015
Strefa dla zalogowanych

Strefa do logowania dla cz??onków ECMA POLSKA jest ju?? aktywna.

Sukcesywnie dodawane b?d? nowe dokumenty .

Serdecznie zapraszamy do korzystania. 

Dodano: 23 Październik 2015

<<< [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 5

Ecma Polska
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
NIP: 524-278-31-78
KRS: 0000513298

Odwiedzin: 132891
+48 723 126 123
Jesteśmy członkiem
THE EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION