Kontakt

Ecma Polska
Zwi?zek Pracodawców Przetwórców Kartonu i ich Dostawców

ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa

NIP: 524-278-31-78
KRS 0000513298

Zarz?d

 
Cz??onek zarz?du
Jerzy Sarama
ZAK?AD PRODUKCJI OPAKOWA?? KARTON-PAK S.A.
 

Cz??onek zarz?du
Jakub Bielecki
ERBI Sp. z o.o.
j.bielecki@ecma.com.pl

 

Cz??onek zarz?du
Jacek Ku??mierczyk
GRAFIKUS – SYSTEMY GRAFICZNE  Sp. z o.o.
j.kusmierczyk@ecma.com.plCz??onek zarz?du
Jakub Dyl?g
Quad/Graphics Europe Sp. z o.o.
 
 

Sekretarz biura zarz?du
Marek Roszak
ZAK?AD PRODUKCJI OPAKOWA?? KARTON - PAK S.A.
m.roszak@ecma.com.pl

  Asystentka zarz?du
Daria Wo??kow
Adres e-mail: d.wolkow@ecma.com.pl
Tel. + 48 723  126 123


Ecma Polska
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
NIP: 524-278-31-78
KRS: 0000513298

Odwiedzin: 132891
+48 723 126 123
Jesteśmy członkiem
THE EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION