O nas

ECMA Polska – Zwi?zek Pracodawców Przetwórców Kartonu i ich Dostawców to polski oddzia?? stowarzyszenia ECMA (European Carton Makers Association), oficjalnej organizacji grupuj?cej producentów opakowa?? z kartonu, ich krajowe stowarzyszenia oraz dostawców materia??ów dla tej bran??y. ECMA EUROPE reprezentuje ok. 500 producentów tektury z niemal wszystkich krajów wchodz?cych w sk??ad Europejskiego Obszaru Gospodarczego. ECMA Polska w chwili obecnej zrzesza 20 cz??onków, kolejnych 20 firm potwierdzi??o swoje zainteresowanie cz??onkostwem. 

Podstawowymi zadaniami ECMA Polska jest tworzenie standardów pracy oraz badanie potencja??u rynku. Dzia??alno??? ECMA Polska opiera si? ma pracy spo??ecznej cz??onków. Utworzonych zosta??o 5 grup roboczych zajmuj?cych si? poszczególnymi zagadnieniami.Ecma Polska
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
NIP: 524-278-31-78
KRS: 0000513298

Odwiedzin: 132893
+48 723 126 123
Jesteśmy członkiem
THE EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION