Cele i podmiot działania

1.   Celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego, jak również prowadzenie działalności na rzecz współpracy oraz wymiany informacji i poglądów między przetwórcami kartonu oraz osobami zainteresowanymi tą tematyką, a także reprezentowanie członków Związku i przedstawianie ich stanowiska na forum publicznym i branżowym oraz przed innymi organizacjami.

2.    Związek realizuje swoje cele statutowe poprzez:
 1. utrzymywanie kontaktów z organami administracji państwowej i samorządowej,
 2. wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w kwestiach odnoszących się do zagadnień związanych z produkcją oraz dystrybucją opakowań kartonowych,
 3. działalność edukacyjną dotyczącą pogłębiania świadomości społecznej na tematy związane z produkcją kartonu, papieru oraz podobnych materiałów,
 4. dbałość o bezpieczeństwo obrotu oraz podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz takiego bezpieczeństwa,
 5. przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji oraz podejmowanie działań i inicjatyw w tym zakresie,
 6. wspieranie członków Związku w prowadzeniu rokowań zbiorowych, zawieraniu układów zbiorowych pracy i innych porozumień z pracownikami,
 7. prowadzenie na rzecz członków doradztwa prawnego i organizacyjnego,
 8. prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków Związku,
 9. kształtowanie jednolitego stanowiska członków Związku w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą,
 10. współpracę z publicznymi służbami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pracy,
 11. współpracę ze szkołami wyższymi, szkołami zawodowymi i innymi instytucjami szkoleniowymi w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
 12. wspieranie, inicjowanie i uczestnictwo w pracach badawczo-rozwojowych;
 13. certyfikowanie towarów, osób i usług.
Ecma Polska
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
NIP: 524-278-31-78
KRS: 0000513298

Odwiedzin: 155982
+48 723 126 123
Jesteśmy członkiem
THE EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION