Walne Zgromadzenie ECMA POLSKA

 Dn. 09.06.2017 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie ECMA POLSKA - Związek Pracodawców Przetwórców Kartonu i ich Dostawców.  Agenda dostępna na stronie.

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
ECMA POLSKA – ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZETWÓRCÓW KARTONU I ICH DOSTAWCÓW
W DNIU 09.06.2017 r.

1. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia.
2. Powołanie komisji skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Związku za 2016 r., składającego się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej.
4. Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Związku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Związku z ich działalności za 2016 r.
6. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Związku z ich działalności za 2016 r.
8. Podjęcie uchwały o nadaniu Panu Olafowi Kacperskiemu tytułu Członka Honorowego Związku – na wniosek Zarządu.
9. Podjęcie uchwały o wyborze nowego Zarządu Związku.
10. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Komisji Rewizyjnej Związku.
11. Wolne wnioski.

 


<<< Wróć
Dodano: 17 Maj 2017
Ecma Polska
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
NIP: 524-278-31-78
KRS: 0000513298

Odwiedzin: 111652
+48 723 126 123
Jesteśmy członkiem
THE EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION