ECMA Annual Congress

 

W dniach 20 - 21 wrze??nia 2018 r. w Rydze na ?otwie odb?dzie si? ECMA Annual Congress organizowany przez ECMA : The European Carton Makers Association .

" Thinking Beyond the Board, Performance in a Changing Market" to temat tegorocznego kongresu.

Program prac obejmuje :

1) Zró??nowa??ony rozwój m.in. dyskusja na temat mo??liwo??ci recyklingu materia??ów opakowaniowych, zapotrzebowania na ??ród??a odnawialne i materia??y oraz problemy powodowane przez za??miecanie, zanieczyszczenie ??rodowiska. 

2) Technologia jak i wp??yw cyfrowej transformacji na przysz??o??? bran??y. 

Program, rejestracja online oraz warunki uczestnictwa dost?pne na stronie: 

www.ecma.org/events-and-promotion/annual-congress/

 

 

 


<<< Wróć
Dodano: 30 Lipiec 2018
Ecma Polska
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
NIP: 524-278-31-78
KRS: 0000513298

Odwiedzin: 155981
+48 723 126 123
Jesteśmy członkiem
THE EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION