International Packaging Conference - 10-14 pa??dziernik 2018 - Lw??w

ECMA POLSKA - Zwi?zek Pracodawców Przetwórców Kartonu i ich Dostawców jako jeden ze wspó??organizatorów mi?dzynarodowej konferencji po??wi?conej produkcji opakowa??, zaprasza do udzia??u w International Packaging Conference, która odb?dzie si? w dniach 10-14 pa??dziernika 2018 roku we Lwowie.

Szczegó??owe informacje zawiera - Oferta uczestnictwa Packaging Conference 2018 


<<< Wróć
Dodano: 25 Wrzesień 2018
Ecma Polska
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
NIP: 524-278-31-78
KRS: 0000513298

Odwiedzin: 132893
+48 723 126 123
Jesteśmy członkiem
THE EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION