Warsztaty Kartonove 12-13 wrze??nia 2019 r. Wieliczka

W dniach 12 - 13 wrze??nia 2019 r. w Wieliczce, w Hotelu Lenart - odb?d? si? Warsztaty Kartonowe, organizowane przez ECMA POLSKA - Zwi?zek Pracodawców Przetwórców Kartonu i ich Dostawców.

Podczas warsztatów b?d? poruszane najwa??niejsze zagadnienia dotycz?ce rynku opakowa?? w zakresie druku offsetowego, uszlachetnienia druku oraz druku cyfrowego, a tak??e dotacji finansowych ze ??rodków UE.

Wyk??ady i prelekcje wska??? kierunki rozwoju bran??y i pomog? uporz?dkowa? wiedz? o zdobywaniu i rozliczaniu dotacji na rozwój przedsi?biorstw.

W??ród prelegentów znajd? si? przedstawiciele m.in. takich firm jak Heidelberg, Marbach, Reprograf - Grafikus, EyeC oraz specjali??ci ds. funduszy unijnych.

Udzia?? w wydarzeniu jest bezp??atny. 

Zapraszamy do udzia??u w "Warsztatach Kartonove".

 

W przypadku pyta?? b?d?? ch?ci zg??oszenia uczestnictwa - prosimy o kontakt :

nr tel.: 501 205 801

kancelaria@bractwogutenberga.pl

 

 


<<< Wróć
Dodano: 26 Sierpień 2019
Ecma Polska
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
NIP: 524-278-31-78
KRS: 0000513298

Odwiedzin: 132891
+48 723 126 123
Jesteśmy członkiem
THE EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION